ผู้ผลิต PCB ที่แข่งขันได้

flexible PCB with gold finger

PCB ที่ยืดหยุ่นด้วยนิ้วทอง

กระดานสองชั้นความหนาบอร์ด: 0.30 มม.

ความหนาของทองแดงสำเร็จรูป: 35um,

เสร็จสิ้น: ENIG

4 layer flexible board

กระดานยืดหยุ่น 4 ชั้น

กระดาน 4 ชั้นความหนาของบอร์ด: 0.60 มม.

ความหนาของทองแดงสำเร็จรูป: 35um,

เสร็จสิ้น: ENIG