ผู้ผลิต PCB ที่แข่งขันได้

  • Low Volume medical PCB SMT Assembly

    การประกอบ PCB SMT ทางการแพทย์ปริมาณต่ำ

    SMT เป็นตัวย่อของ Surface Mounted Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและกระบวนการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมการประกอบอิเล็กทรอนิกส์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ Surface Mount Technology (SMT) เรียกว่า Surface Mount หรือ Surface Mount Technologyเป็นเทคโนโลยีการประกอบวงจรชนิดหนึ่งที่ติดตั้งส่วนประกอบการประกอบพื้นผิวตะกั่วหรือตะกั่วสั้น (SMC/SMD ในภาษาจีน) บนพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์ (PCB) หรือพื้นผิวอื่นๆ จากนั้นเชื่อมและประกอบโดยใช้การเชื่อมแบบรีโฟลว์หรือ การเชื่อมแบบจุ่ม