ผู้ผลิต PCB ที่แข่งขันได้

blinded hole board

กระดานรูตาบอด

กระดาน 8 ชั้น ความหนากระดาน 2.40 มม.

ความหนาของทองแดงสำเร็จรูป: 35um,

เสร็จสิ้น: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

กระดานรูที่ตาบอดและสร้างขึ้นด้วยรูเจาะเลเซอร์

กระดาน 6 ชั้นความหนาของบอร์ด: 1.80 มม.

ความหนาของทองแดงสำเร็จรูป: 35um,

เสร็จสิ้น: ENIG